Yoga 2

3 REASONS YOU NEED YOGA VISHNU 

Effective Lymphatic Drainage

If you are wondering why Lymph Drainage is very important, you have to know that our lymphatic system has vessels just like our circulatory system, but does not have a pump.

In order to clear the “lymph”, the lymphatic system must be pumped manually and the most effective way to do that is by using the Surya Namaskar along with very specific mantras we teach at Yoga Vishnu.

Kundalini Raising

Kundalini Raising is the Yoga of natural healing at the physical, emotional and spiritual levels via heightened awareness that consciously connects with a higher nature of Self .

That in turn strengthens the body-mind connection at the physical level, the emotional at the psyche level and the spiritual beyond the infinite level of fearlessness reinforced by the pure consciousness. We at Yoga Vishnu are comitted to facilitate this process


Vedic Knowledge

In every one of our classes we offer anecdotal example of how you can accomplish your goals by aligning your mind and your heart with Vedic principles. 

By creating a contemporary context for this ancient yogic wisdom, our students will be readily able to learn from the timeless wisdom of the Rig Veda. In this way, their Yoga practice will not only be “on the mat,” but will be woven into their reality. 

Other Benefits Of Yoga Vishnu


Mental clarity and concentration

Destress


Detoxification of body and mind

Reduces biological age

WHAT STUDENTS OF YOGA VISHNU 
ARE SAYING

“Yoga Vishnu just makes me feel better,” Lopez said. “Every time I go to a yoga class I regret not going more. It makes my body feel healthy- like I’m doing something good for myself.”


Her favorite pose is the Warrior 2 Pose because it’s easy to do, and it relieves built-up tension in her hips and thighs.


“I would like to encourage everyone to try yoga vishnu at least once. “It has really changed my life. I’ve become such a different, more relaxed person since making yoga vishnu a part of my daily routine.” My favourite part with Vishnu is watching other people making progress and become more confident..”

“My favorite thing about yoga vishnu is that it calms me down,” “I’m always on the go, and it really helps me focus on slowing down and remaining calm.”


Since I am a professional dancer also it can can be grueling on the body, it is really important for me to stretch out my muscles and joints. Upward Dog is my favorite yoga pose.”

Om Vishnu Syamlal 

Vishnu har bidragit med ny energi och nya idéer till yogans utveckling. Vishnus fokuserade sätt att lära ut yoga sker med stort fokus på "mikro nivå" och har lockat ett stort antal yogautövare till hans workhops runt om i världen.
Vishnu växte upp i Kerala i Indien och har sedan tidig ålder praktiserat yoga och vedanata filosofin för flera gurus i Kerala området. Han har spenderat långa perioder i olika ashrams i norra och södra Indien.

Idag arbetar Vishnu som coach, är en eftertraktad yogalärare och håller på att skriva en bok. om yoga. Han är certifierad yogalärare både i Sverige och internationellt och har expertis inom ayurveda, emotionell kontroll genom andning, mind & body anatomi och Marma Vidya. Främst uppskattas Vishnu av sina elever för sin förmåga att anpassa sina klasser efter individens kapacitet och förmåga både på det fysiska och mentala planet. Det som också skiljer Vishnus yogaklasser från andra yogaformer i Sverige är hans fokus på “centreline.

"Det som skiljer Vishnus undervisning från andra lärare är hans fokus på kundalini shakti som kan illustreras som en linje genom kroppen från mellangården upp till ögonbrynen. Varje pose och rörelse utövas så att denna "kanal" förstärks genom att öka energiflödet till hjärnan".

Yogaformen han lär ut är mjuk och passar alla, gammal som ung, den som redan utövat yoga länge och nybörjaren.

Med yogans hjälp skapar du en attityd till livet som verkar på många sätt. Den gör kroppen smidig med uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare och mer uthålligt nervsystem, balanserar vänster och höger hjärnhalva mot varandra och förbättrar sömnen.

Vårt Koncept

Borja hos Yoga Vishnu och upplev hur yoga kan förändra din kropp och din mentala styrka! Lär dig utöva Hatha Yoga från grunden med träning i små grupper där du får personlig hjälp att utveckla din styrka, smidighet och mentala förmåga under ledning av Yogi Vishnu Syamlal, internationellt certifierad yogalärare med många års erfarenhet av yogaundervisning för både nybörjare och avancerade. Klasserna är 90 minuter långa med max 6-8 deltagare. Klasserna anpassas efter elevernas individuella kapacitet och förmåga.

Andningen är en central del av yogaundervisningen då den har enorm påverkan på välmående och hälsa. De flesta av oss andas för grunt" och diafragman ger därmed inte de inre organen tillräckligt med skjuts for att kunna utföra det de ska idin kropp (tex kan grund andning orsaka förstoppning). Du kommer känna en stor i skillnad kropp efter att du utövat yoga en tid manga känner en skillnad bara efter en klass!

Om vi inte är på plats i studion just nu kontakta oss gärna!

Contact Us Now So We Can Hear About your Requirements

FOLLOW US

Website will be fully done soon - We Apologise for any inconvinience.

Prasanth Joseph ( Chief Web Developer - http://josephprasanth.se/ )